Ajanskamu-Özel Haber

Profesyonel sendika yöneticilerinin aldıkları iddia edilen astronomik maaşları açıklamaları çağrısının üzerinden haftalar geçti. İki sol sendika Eğitim Sen ve Eğitim-İş Genel başkanları maaş bordrolarını kamuoyu ile paylaşarak açıkladılar. Bunlardan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan 4.206,77 TL (Dört Bin İki Yüz Altı Lira, Yetmiş Yedi Krş) tutan maaş bordrosunu açıklarken:

Vazgeçilmez ilkemizdir!

‘’Eğitim Sen tüzüğü madde 59: Görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar. Huzur aidatı’’ vb isimler altında hiçbir ayrımcı uygulamayı kabul etmeyiz.’’ dedi.

Sağ sendikalardan bir açıklama gelmedi. O sıralarda Barış Pınarı Operasyonu başlamıştı. Operasyona destek veren sendikalarımızın yıpranmaması için milli ve yerli medya haberlere ara verdi. Ancak; aradan geçen haftalara rağmen bir açıklama gelmemesi kamuoyundaki merakı artırdı. Kamuoyunda belki de gerçekte alınan ücretlerin bile üzerindeki rakamlar konuşulmaya başlandı. Bunca kamuoyu baskısına rağmen bir açıklamanın gelmemesi ise merak ve şüpheyi daha da artırdı.

Öğretmen odalarında ‘kaç bin lira maaş alıyorsunuz’ sorusuna muhatap olan kimi şube başkanlarının kaçamak cevaplar vererek bu maaşı biz belirlemedik genel merkez, genel kurul belirledi. Cümlelerini kurduğu konuşuluyor.

 

Bizde sendika yöneticilerinin aldıkları ücretlere dayanak teşkil eden tüzüklerini bir inceleyelim dedik. Bakalım durum şube başkanlarının dediği gibi mi?

İlk önce yetkili sendika Eğitimbirsen ile başladık. Eski ve yeni tüzüğü karşılaştırdığımızda 6. Olağan Genel Kurul öncesinde 16 Şubat 2019 tarihinde tüzük değişikliğine gidildiği görüldü. Bildiğimiz kadarı ile tüzük değişikliği genel kurul delegelerinin çoğunluk oyları ile yapılır. Yine bildiğimiz kadarı ile bütün şube başkanları (eğer istisnalar varsa ki, sanmıyoruz) genel kurul üyesidir.

Bu durumda şube başkanlarının: ‘Biz bilmiyorduk. Haberimiz yoktu. Genel merkez, zam yaptı. Genel kurul, zam yaptı.’ Türünden açıklamaları boşa çıkıyor. Yani, bu tüzük maddesi değiştirilirken eğer raporlu veya izinli değillerse aşağı yukarı hepsi oradaydı.

Tüzük hükümlerine gelince;

Genel Yönetim Kurulu üyelerine, … memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 7.150 rakamıyla çarpımı.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerine (Şube Başkanları bu kapsamda oluyor), … memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 4.700 rakamıyla çarpımı.

İfadelerinden biz bir şey anlamadık. Anlayan beri gelsin. Anlaşılan bu sorunun ve aşağıdaki soruların cevabı bir sır olarak kalacak.

Şubat 2019’da, Toplu Sözleşme Görüşmelerinin 6 ay öncesinde tüzük değişikliği ile bu kadar tepki çeken zamma ne gerek vardı? Daha önce alınan maaşlar çok mu yetersiz di? Memurlara alınan zam yetersiz görülürken sendikacılara yapılan bu zam şık oldu mu? İçinize sindi mi? Sizin maaş artışlarınız için ne bileyim bir hakem heyeti filan neden yok? Hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın sadece Genel Kurul onayladı işte anlayışı ne kadar insani ve İslami? Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yoksa bir zaman sonra unutulur diye mi düşünüyorsunuz?

 

İşte o tüzük maddeleri.

ESKİ TÜZÜKTE GENEL MERKEZ YÖNETİCİ MAAŞLARI (ŞUBAT 2015’DEN - ŞUBAT 2019’A KADAR)

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar

Madde 58. (1) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 - V. Olağan Genel Kurul) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının iki katını aşmamak üzere genel başkan yardımcıları için eşit miktarda, genel başkan için ise genel başkan yardımcıları için belirlenen ücretin %10'u fazla olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda net maaş ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre : denmekte olan aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır.

(2) Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine son maaşları iki katı olarak ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme, ilgilinin ailesine yapılır.

 

YENİ TÜZÜKTE GENEL MERKEZ YÖNETİCİ MAAŞLARI (ŞUBAT 2019 SONRASI)

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar

Madde 58.      (1) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, (Değişik İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 7.150 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı aşmamak üzere genel başkan yardımcıları için eşit miktarda, genel başkan için ise genel başkan yardımcıları için belirlenen ücretin %10’u fazla olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda net maaş ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmekte olan aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır.

(2) Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine son maaşları iki katı olarak ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme, ilgilinin ailesine yapılır.

 

ESKİ TÜZÜKTE ŞUBE BAŞKAN MAAŞLARI (ŞUBAT 2015’DEN - ŞUBAT 2019’A KADAR)

Madde 58. (3) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 - V. Olağan Gene. Kurul) Sendika şube yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerine, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının %150'sini geçmemek kaydıyla Genel Kuru, tarafından belirlenecek tutarda net maaş ve ücret ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzen giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları ilgili şube avans paylarından karşılanır.

 

YENİ TÜZÜKTE ŞUBE BAŞKAN MAAŞLARI (ŞUBAT 2019 SONRASI)

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar

Madde 58.  (3) (Değişik Fıkra: 21.02.2015 – V. Olağan Genel Kurul) Sendika şube yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerine, (Değişik İbare: 16.02.2019 – VI. Olağan Genel Kurul) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 4.700 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı geçmemek kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda net maaş ve ücret ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemelerin ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları ilgili şube avans paylarından karşılanır.

www.ajanskamu.net